ترجمه شفاهی حضوری، همزمان، کنفرانس

دفتر ترجمه رسمی 968 بندرعباس، به مدیر مسئولی صادق طاهری بجگان، مترجم رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با بهره گیری از مترجمین مجرب و مسلط در تمامی زمینه ها و زبان ها آماده همکاری  با شرکت ها و موسسات و اعزام مترجمین مجرب جهت انجام ترجمه شفاهی (شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، همراهی میهمانان خارجی، حضور در سفارت خانه ها و..) می باشد.

(دفتر ترجمه رسمی ۹۶۸ بندرعباس – صادق طاهری بجگان)

ترجمه رسمی – دارالترجمه رسمی بندرعباس – دفتر ترجمه رسمی در بندرعباس – ترجمه رسمی هرمزگان – دارالترجمه رسمی هرمزگان – صادق طاهری بجگان – ترجمه اسناد و مدارک – ترجمه شناسنامه – ترجمه ریزنمرات – ترجمه سند ازدواج – ترجمه تخصصی